لیوان پیرکس درب دار طرح پاپیون

لیوان پیرکس درب دار طرح پاپیون
کیفیت عالی
درب بامبو
درب قابل استفاده به عنوان درپوش و زیر لیوانی