لیوان پیرکس درب دار طرح کاج

لیوان پیرکس درب دار طرح کاج
کیفیت عالی
درب بامبو
درب قابل استفاده به عنوان درپوش و زیر لیوانی