لیوان پیرکس درب دار طرح توت فرنگی

لیوان پیرکس درب دار طرح توت فرنگی
کیفیت عالی
درب بامبو
درب قابل استفاده به عنوان درپوش و زیر لیوانی