لیوان پیرکس درب دار طرح آدم برفی

لیوان پیرکس درب دار طرح آدم برفی
کیفیت عالی
درب بامبو
درب قابل استفاده به عنوان درپوش و زیر لیوانی