لیوان پیرکس درب دار طرح لیمو

لیوان پیرکس درب دار طرح لیمو
کیفیت عالی
درب بامبو
درب قابل استفاده به عنوان درپوش و زیر لیوانی