لیوان پیرکس درب دار طرح لاما

لیوان پیرکس درب دار طرح لاما
کیفیت عالی
درب بامبو
درب قابل استفاده به عنوان درپوش و زیر لیوانی