لیوان پیرکس درب دار طرح فلامینگو

لیوان پیرکس درب دار طرح فلامینگو
کیفیت عالی
درب بامبو
درب قابل استفاده به عنوان درپوش و زیر لیوانی