لیوان پیرکس درب دار طرح گاو

لیوان پیرکس درب دار طرح گاو
کیفیت عالی
درب بامبو
درب قابل استفاده به عنوان درپوش و زیر لیوانی