استند دو طبقه چوبی

230,000 تومان

کیفیت چوب عالی
جهت مرتب و زیباتر کردن آشپزخانه
ابعاد
ارتفاع کلی ۴۰ سانتیمتر
طبقه دوم و طبقه اول ۲۸ سانتیمتر