ماگ بال فرشته

جنس سرامیک
کیفیت عالی
ابعاد
ارتفاع ۱۱ سانتیمتر
قطر ۸ سانتیمتر
قطر به همراه بال ۱۱ سانتیمتر