پک سه عددی کاکتوس دکوری

جنس سرامیک
سه مدل کاکتوس با اندازه های متفاوت
مناسب برای دکور روی میز ،کنسول و …