زیتون خوری طرح دونات

طراحی فانتزی و زیبا
دارای چهار عدد چنگال زیتون خوری
به همراه پایه