گلدان شیاردار بزرگ

مناسب برای انواع گل طبیعی و مصنوعی
بسیار باکیفیت
ارتفاع: 16 سانتیمتر
قطر: 14 سانتیمتر
جنس شیشه
سایز بزرگ