جاشمعی فلزی

جا شمعی های فلزی
سایز بزرگ
طرح مکعب
کیفیت بسیار بالا
قابل استفاده روی میز خاطره،میز TVو …